- informace -

Od 24. 3. 2014 je spuštěna nová podoba prezentace obce, adresa nového webu:

http://www.ou-hamr.cz/ZASTUPITELSTVO OBCE HAMR
Starosta obce: Oldřich Němec
Místostarosta: Petr Urbánek
Ostatní členové zastupitelstva 
Bc. Marcela Hauserová
 - předsedkyně kontrolního výboru
Jiřina Stellnerová - předsedkyně finančního výboru

Milan Tesař

Bc. Ladislav Černoch

Zdeňka Jílková

Zpravidla každou druhou středu v kalendářním měsíci se koná od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hamr zasedání Zastupitelstva obce Hamr (není-li předem oznámeno jinak).

ÚŘEDNÍ HODINY
PO 8,00 - 12,00    13,00 - 17,00

ÚT není úřední den
ST 8,00 - 12,00     13,00 - 17,00
ČT 8,00 - 12,00      13,00 - 15,00

8,00 - 12,00
Úřední hodiny za přítomnosti starosty:
PO 16,00 - 18,00

KONTAKTY
Tel.: kancelář: 384 797 236
Fax: 384 797 973
E-mail: ouhamr@tiscali.cz
Elektronická úřední deska: http://hamr.imunis.cz/edeska/

V budově OÚ Hamr je umístěna knihovna, kde je zdarma veřejně přístupný internet vždy v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin. V rámci projektu "Zahájení automatizace knihovnických činností" obec čerpala dotaci z MK ČR. V současné době probíhá ukládání knihovního fondu do počítače, po jehož dokončení bude spuštěn automatizovaný knihovnický systém Clavius. Stávající nabídka služeb tak bude doplněna o on-line katalog.

 Hamr vlastní objekt občanské vybavenosti Pension Hamr, který je provozován na základě uzavřené nájemní smlouvy. Nájemce zde provozuje hostinskou a ubytovací činnost. Bližší informace získáte na internetových stránkách: http://www.penzion-hamr.cz/


  
 
 Z Á P I S č. 1/2010-2014
        10. listopadu 2010
         (stáhnout)
 USNESENÍ ZO HAMR
         24. listopadu 2010
          (stáhnout)
         29. prosince 2010
          (stáhnout)
            7. února 2011
          (stáhnout)
         9. března 2011
          (stáhnout)
           13. dubna 2011
             (stáhnout)
          11. května 2011
          (stáhnout)
              8. června 2011
           (stáhnout)
           7. září 2011
           (stáhnout)
               12. října 2011
           (stáhnout)
            9. litopadu 2011
            (stáhnout)
            28. listopadu 2011
            (stáhnout)
            21. prosince 2011
            (stáhnout)
 

© WebCzech.cz