- fotogalerie - hasiči -

Od 24. 3. 2014 je spuštěna nová podoba prezentace obce, adresa nového webu:

http://www.ou-hamr.cz/Fotogalerie - hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Hamr

Sbor dobrovolných hasičů Hamr byl založen 12. ledna 1896. Na jeho zrodu se podílelo 32 zakládajících členů, z nichž jedním byl i sám arcivévoda František Ferdinand - následník trůnu.

Nově založený sbor se často scházel k praktickým cvičením a společně s okolními sbory se podílel na likvidaci tehdy dost častých požárů. Historicky prvním velitelem se stal Antoním Blažek. K určitému útlumu v činnosti došlo po vypuknutí I. světové války, kdy většina členů odešla na vojnu. Po vzniku samostatné Československé republiky se opět v plné míře obnovila aktivita sboru. Konaly se tzv. župní sjezdy, činnost se zaměřila na preventivní a represivní výcvik. V nemalé míře se pořádaly taneční zábavy a plesy, které se staly hlavním zdrojem finančních příjmů na zakoupení nové výzbroje, výstroje a na pokrytí jiných výdajů. Pro případ nebo úmrtí člena hasičského sboru byla zřízena pohřební pokladna. Díky těmto příjmům si sbor mohl dovolit nahradit původní ruční stříkačku výkonnějším modelem. První motorovou stříkačku sbor získal až v roce 1953.

V současné době má sbor 35 členů. Starostou sboru je pan Rudolf Punda. Při sboru je vytvořena zásahová jednotka, kterou tvoří 12 členů a je zařazena do kategorie JPO V. Zasahuje především v katastru obce, ale vypomáhá i v okolí.

Jednotka provádí pravidelná cvičení a zúčastňuje se soutěží v požárním sportu, kde se umisťuje na čelních místech. Velice dobré výsledky dosahuje sbor v oblasti práce s mládeží. Navazuje tak na tradice svých předchůdců, neboť již v roce 1958 je v kronice první zmíňka o žákovském družstvu. V současné době pracuje ve sboru 45 mladých hasičů pod vedením vedoucích p. Milana Tesaře ml., p. Heleny Měkutové a p. Michala Szököla. Za poslední čtyři roky postoupilo družstvo dorostenců a mužů do krajského kola. Vítězstvím krajského kola v roce 2006 si zajistilo družstvo dorostenců dokonce postup i na Mistrovství ČR v Liberci.

Za aktivní činnost při povodních v roce 2002 byla Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska udělena sboru medaile „Za mimořádné zásluhy“ a dále za dlouholetou práci ve sboru bylo uděleno v roce 2006 u příležitosti 110. výročí založení sboru nejvyšší ocenění „Čestný prapor SH ČSM“.

Sbor se stará v průběhu roku i o kulturní dění v obci a pořádá za finanční účasti Obce Hamr celou řadu dnes již tradičních a oblíbených akcí pro děti i dospělé. Každoročně sbor pomáhá se svozem železného šrotu a odpadu v rámci tzv. “Svozových dnů“. Také provádí vysávání sklepů a studní při lokálních záplavách.

Hasiči - historie
foto
- 1904 -
foto
- 1925 -
foto
- 1963 -
foto 
foto 
foto 


Hasiči - soutěže
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Hasiči - zásah
foto
foto
foto
foto
foto


zpět
Starosta obce:
             Oldřich Němec
Místostarosta: 
              Petr Urbánek

Zastupitelé:
Jiřina Stellnerová
předsedkyně finančního výboru
Bc. Marcela Hauserová
předsedkyně kontrolního výboru
Milan Tesař
Bc. Ladislav Černoch
Zdeňka Jílková
 
Každou druhou středu v kalendářním měsíci se koná od 18,00 v zasedací místnosti OÚ Hamr zasedání Zastupitelstva obce Hamr (není-li předem oznámeno jinak).

Úřední hodiny:

Úřední hodiny za přítomnosti starosty:
PO 16,00 - 18,00

PO 8,00 - 12,0013,00 - 17,00
ÚT není úřední den
ST 8,00 - 12,0013,00 - 17,00
ČT 8,00 - 12,0013,00 - 15,00
PÁ 8,00 - 12,00

© WebCzech.cz